Patiënttevredenheidsonderzoek

Geplaatst op

Het jaarlijkse patiënttevredenheidsonderzoek, door Qualiview, is afgerond. Qualiview meet, door middel van een zgn. CQI-vragenlijst, de patiënttevredenheid binnen de praktijk.

Vol trots kunnen we melden dat de gemiddelde eindscore van 2017 een 8.8 is!

Er is een vragenlijst ingevuld door 84 patiënten en zij hebben een beoordeling gegeven op 4 thema’s.

Wij willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun medewerking!

Patiënt tevreden, Fysio 0515 tevreden!

Afspraak maken mogelijk!

Wij werken conform de meest recente richtlijnen van het RIVM die gelden voor onze beroepsgroep.

Op deze wijze is een behandeling veilig voor onze klanten en therapeuten.

Afspraak maken