Knie

Bij Fysio 0515 zien wij veel mensen met knieklachten. Naast de hieronder beschreven klachten, behandelen wij uiteraard ook andere klachten in deze regio. Door middel van een grondig en nauwkeurig onderzoek stellen onze therapeuten een fysiotherapeutische diagnose. Aan de hand van deze diagnose wordt een behandelplan opgesteld wat aansluit bij uw klachten en belastingsniveau.

Veel voorkomende knieklachten

Binnenband letsel

Het kniegewricht bestaat uit het onderste deel van het bovenbeen, het bovenste deel van het scheenbeen en de knieschijf. De kniebanden geven de knie, samen met het kapsel, stevigheid en stabiliteit. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de verschillende delen van het gewricht met elkaar verbonden zijn. geven De knie heeft vier kniebanden. De voorste en achterste kruisband liggen binnen in het gewricht en zorgen dat het bovenbeen en scheenbeen niet van elkaar kunnen schuiven of te ver kunnen draaien. De binnenste en de buitenste knieband voorkomen dat de knie zijwaarts kan buigen.

De binnenste (mediale) kniebanden scheuren meestal doordat er een te grote kracht  van buitenaf op de knie werkt. Dit gebeurt regelmatig tijdens sporten, zoals voetbal, skiën, basketbal en volleybal. Tijdens het skiën kan er bij een val bijvoorbeeld een grote kracht op de knie werken.

De mediale knieband kan verrekt, ingescheurd of afgescheurd zijn. Bij Fysio 0515 voeren wij eerst een lichamelijk onderzoek uit  om te kijken welke kniebanden er eventueel beschadigd zijn. In sommige gevallen is de knie nog te pijnlijk en te dik om een goede diagnose te stellen. Wanneer de zwelling is afgenomen is de knie een stuk beter te onderzoeken.  Soms kan er bij een mediale band beschadiging meteen worden gestart met de revalidatie, maar het komt ook voor dat er eerst nog een bezoek moet worden gebracht aan de medisch specialist, afhankelijk van de aard en ernst van het letsel.

Buitenband letsel

Het onderste deel van het bovenbeen, het bovenste deel van het scheenbeen en de knieschijf vormen samen het kniegewricht. De kniebanden maken dat de verschillende delen van het gewricht met elkaar verbonden zijn. Daarnaast zorgen de kniebanden samen met het kapsel,  voor stevigheid en stabiliteit. De knie heeft vier kniebanden. De voorste en achterste kruisband liggen midden in het gewricht en zorgen dat het bovenbeen en scheenbeen niet van elkaar kunnen schuiven of te ver kunnen draaien. De binnenste en de buitenste knieband voorkomen dat de knie zijwaarts kan buigen.

De buitenband van de knie scheurt meestal wanneer er een grote kracht van buitenaf op de knie werkt.  Dit komt voor bij  verschillende sporten, zoals voetbal, skiën, basketbal en volleybal.

Je buitenste knieband kan verrekt, ingescheurd of afgescheurd zijn. In de meeste gevallen is dit goed te onderzoeken door de fysiotherapeut. Vervolgens kan een behandelplan worden opgesteld waarin rekening wordt gehouden met het zo spoedig mogelijk, maar op verantwoorde wijze hervatten van de werk en sport belasting.

Gescheurde voorste kruisband

Het kniegewricht bestaat uit het onderste deel van het bovenbeen, het bovenste deel van het scheenbeen en de knieschijf. De kniebanden zorgen ervoor dat deze verschillende delen van het gewricht met elkaar verbonden zijn. Daarnaast geven ze de knie, samen met het kapsel, stevigheid en stabiliteit. De knie heeft vier kniebanden. De binnenste en de buitenste knieband voorkomen dat de knie zijwaarts kan buigen. De voorste en achterste kruisband liggen binnen in het gewricht en zorgen dat het bovenbeen en scheenbeen niet van elkaar kunnen schuiven of te ver kunnen draaien. Van alle kruisband blessures komt een beschadiging van de voorste kruisband het meeste voor.  Deze kruisband kan opgerekt, ingescheurd of (af)gescheurd zijn. Bij een inscheuring is er scheurtje in de kruisband, maar zit de kruisband nog wel vast.

Deze blessure komt vaak voor bij sporten zoals skieën, basketballen, handballen, voetballen en volleyballen. Wanneer iemand een knieblessure heeft opgelopen en zich bij Fysio 0515 meldt zijn er een aantal testjes die de fysiotherapeut doet om te onderzoeken wat er aan de hand is. Bij verdenking van kruisbandletsel wordt iemand meestal via de huisarts doorgestuurd naar een medisch specialist.

In veel gevallen wordt een voorste kruisband scheur operatief verholpen d.m.v. een voorste kruisband reconstructie. Na deze operatie volgt vaak een intensief revalidatie traject wat door onze therapeuten specifiek op maat wordt gemaakt. Hierin wordt o.a. gekeken naar leeftijd, belastingsniveau van werk, sport en hobbies.

In andere gevallen wordt kruisbandletsel ook wel conservatief behandeld. Hiervoor wordt vaak gekozen wanneer de knie niet erg instabiel is zonder kruisband of met een beschadigde kruisband over voldoende stabiliteit beschikt. Ook dit revalidatie traject wordt specifiek opgesteld door onze therapeuten zodat de knie over voldoende stabiliteit beschikt om de gewenste activiteiten weer uit te kunnen voeren zonder klachten.

Meniscus letsel

Bij een meniscusbeschadiging, is er sprake van schade aan één van de halvemaanvormige platen van vezelig kraakbeen, waarvan er in elk kniegewricht twee aanwezig zijn. De kraakbeenplaten maken rotaties van de knie bij een gebogen onderbeen mogelijk.

Door overbelasting waarbij de knie vanuit een gebogen en gedraaide positie plots krachtig wordt gestrekt terwijl de rotatie van het onderbeen gefixeerd wordt (bijvoorbeeld bij voetballen of skiën) kunnen breuken of scheuren van de kraakbeenschijven ontstaan. Is de meniscus of een deel van de meniscus ingeklemd, dan kan de knie vaak minder goed buigen en strekken terwijl draaiing van het onderbeen pijnlijk is. Vaak iser ook sprake van zwelling en pijn bij belasten.

De fysiotherapeuten bij Fysio 0515 zien en onderzoeken vaak knieën na een sporttrauma. Wanneer er na het onderzoek door de fysiotherapeut het vermoeden bestaat dat er sprake is van meniscusletsel is het meestal nodig iemand door te sturen naar een medisch specialist. Deze bepaalt vervolgens of het nodig is of de knie geopereerd moet worden of dat er zonder operatie gestart kan worden met de revalidatie.

Pijn rondom de knieschijf

De knieschijf is een driehoekige schijf van bot aan de voorzijde van de knie. De knieschijf heeft een belangrijke functie bij het actief strekken van je knie. Daarnaast beschermt de knieschijf het achterliggende kniegewricht. Aan de achterzijde bestaat de knieschijf uit kraakbeen.

Een knieschijfaandoening veroorzaakt pijn in de knie. Een aandoening aan de knieschijf kun je direct oplopen (bijvoorbeeld door een ongeluk of val), maar ook indirect (als gevolg van overbelasting door bijvoorbeeld veel springen of afzetten, of bij een afwijkende stand van het been waardoor de knieschijf geïrriteerd raakt).

De klachten bestaan meestal uit pijn of stijfheid rondom de knieschijf. Soms kan de knieschijf ook crepiteren. Dat wil zeggen dat hij af en toe kraakt, verschuift of wegspringt. Ook kan de knie er rood of warm uitzien als gevolg van een ontsteking.

Bij Fysio 0515 hebben we een specifieke werkwijze ontwikkeld wanneer het gaat om dit soort knieklachten. Deze knieklachten worden ook wel patello-femorale chondropathie genoemd. Tijdens de intake wordt door de fysiotherapeut onderzocht om wat voor klachten het gaat. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld en gebruik gemaakt van een trainingsschema wat speciaal is ontwikkeld voor dit type klachten.

Wilt u af van uw knieklachten?

Plan direct een afspraak in met Fysio 0515 in Sneek. Voor bijna elke knieklacht hebben wij een uitgebreid behandelplan om u zo snel mogelijk van uw knieklachten af te helpen.

Direct een afspraak maken

Afspraak maken mogelijk!

Wij werken conform de meest recente richtlijnen van het RIVM die gelden voor onze beroepsgroep.

Op deze wijze is een behandeling veilig voor onze klanten en therapeuten.

Afspraak maken